Items where Year is 2021

Group by: No Grouping | Subjects | Level | Authors | Item Type
Number of items: 9.

Junior secondary/Secondary/Senior Phase (e.g.Years 7-9)

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Usoro mmadụ ga-eso tụọ atụmatụ ndụ ya: Nkeji nke mbụ, ọmụmụihe nke abụọ. [Teaching/Learning Resource]

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Usoro mmadụ ga-eso tụọ atụmatụ ndụ ya: Nkeji nke mbụ, ọmụmụihe nke mbụ. [Teaching/Learning Resource]

Lower primary/Primary/Foundation Phase (e.g. Years 1-3)

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Gịnị bụ Ịntanetị na uru dị na ya? Ọ̀mụ̀mụ̀ihe nke abụọ. [Teaching/Learning Resource]

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Gịnị bụ Ịntanetị na uru dị na ya? Ọ̀mụ̀mụ̀ihe nke mbụ. [Teaching/Learning Resource]

Teacher Education

Mays, Tony (2021) Lesson plan for remote teaching. [Teaching/Learning Resource]

Upper primary/Primary/Intermediate Phase(e.g. Years 4-6)

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Gịnị bụ Ịntanetị na uru dị na ya? Ọ̀mụ̀mụ̀ihe nke abụọ. [Teaching/Learning Resource]

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Gịnị bụ Ịntanetị na uru dị na ya? Ọ̀mụ̀mụ̀ihe nke mbụ. [Teaching/Learning Resource]

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Usoro mmadụ ga-eso tụọ atụmatụ ndụ ya: Nkeji nke mbụ, ọmụmụihe nke abụọ. [Teaching/Learning Resource]

Researchers on ICTs in Education (RICTHE), Africa (2021) Usoro mmadụ ga-eso tụọ atụmatụ ndụ ya: Nkeji nke mbụ, ọmụmụihe nke mbụ. [Teaching/Learning Resource]

This list was generated on Thu Jun 13 22:55:16 2024 UTC.